Innerstaden

innerstaden Innerstaden är den delen av en tätort eller stad som, till skillnad från förortsområden, kännetecknas av stadsmiljö. Den är således tätare bebyggd än ytterområdena. Stadskärnan (innerstaden) är den del av staden som ofta domineras av kommersiella lokaler, jurisdiktion, administration och styrande organ. I vissa svenska städer används ”Innerstaden” som benämning på det centrala området, exempelvis:

Innerstaden, Luleå
Innerstaden, Linköping
Stockholms innerstad
I flera städer finns två stadsdelar innefattande namnet innerstad, t ex Malmö:

Västra Innerstaden
Södra Innerstaden

Innerstaden